O tym, jak prowadzić marketing w modelu biznesowym opartym o sieć partnerów, czyli wśród często konkurujących ze sobą firm.

Read more