Ratingi ESG (Environmental, Social, Governance) pokazują efektywność oraz ryzyko danego przedsiębiorstwa w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Kryteria te stają się coraz bardziej istotne dla wielu podmiotów m.in. inwestorów, banków, podwykonawców a nawet klientów i pracowników. Jak zatem poprawić swój rating ESG działaniami marketingowymi? Zobacz nasze wskazówki. 

Firmy o wyższych ratingach ESG mogą cieszyć się korzyściami w postaci lepszych warunków finansowania, a także zainteresowania ze strony inwestorów, którzy coraz częściej kierują swoje środki ku zrównoważonym inwestycjom. Dlatego wielu przedsiębiorstw podejmuje wysiłki w celu poprawy swojego ratingu ESG nie tylko dla korzyści reputacyjnych, ale także dla korzyści finansowych i dostępu do kapitału. Poprawa ratingu ESG poprzez działania marketingowe wymaga zintegrowanego podejścia, uwzględniającego różne obszary przedsiębiorstwa.

Oto kilka kroków, które mogą pomóc w poprawie ratingu ESG poprzez działania marketingowe:

 1. Zrozumienie i ocena ryzyka ESG
  Przeprowadź szczegółową analizę, aby zidentyfikować obszary, w których firma może poprawić swoje wyniki ESG. Obejmuje to dbanie o środowisko, aspekty społeczne i kwestie związane z zarządzaniem firmą.

 2. Opracowanie strategii ESG
  Na podstawie analizy sytuacji wyjściowej i oceny ryzyka określ długoterminowe priorytety w tym zakresie. Postaw konkretne cele, raportuj oraz monitoruj stopień ich realizacji.

 3. Transparentność i komunikacja
  Skoncentruj się na transparentności w komunikatach korporacyjnych. Udostępnij informacje na temat działań podejmowanych w obszarze ESG. Przejrzystość w komunikacji jest kluczowa dla budowania zaufania inwestorów i klientów.

 4. Angażowanie interesariuszy
  Udostępnij informacje na temat działań podejmowanych w obszarze ESG w swojej firmie. Skoncentruj się na transparentności w komunikatach korporacyjnych. Przejrzystość w komunikacji jest kluczowa dla budowania zaufania wśród pracowników, inwestorów i klientów.

 5. Innowacje związane z ESG
  Wprowadź innowacje w produktach i usługach, które wspierają cele zrównoważonego rozwoju. Możesz także promować takie innowacje w kampaniach marketingowych.

 6. Włączanie społeczności lokalnych
  Działaj na rzecz społeczności lokalnych, w których przedsiębiorstwo działa. Wprowadzaj programy społeczne i angażuj pracowników w wolontariat.

 7. Edukacja i świadomość
  Prowadź kampanie edukacyjne, aby zwiększyć świadomość na temat spraw związanych z ESG. Klienci i pracownicy chętniej wspierają firmy, które prowadzą działania edukacyjne.

 8. Raportowanie ESG
  Przygotuj regularne raporty dotyczące postępów w obszarze ESG. Zapewnij kompleksowe informacje na temat działań i wyników, aby umożliwić inwestorom i klientom dokładną ocenę twojej firmy.

 9. Współpraca z organizacjami ESG
  Współpracuj z organizacjami zajmującymi się oceną i analizą ESG, aby uzyskać zewnętrzne potwierdzenie wysiłków podejmowanych w tym obszarze.

 10. Nagrody i wyróżnienia
  Bierz udział w konkursach i programach nagradzania za działania związane z ESG. Dzięki temu zwiększysz widoczność i prestiż firmy.

Pamiętaj, że zobowiązania ESG muszą być autentyczne i odzwierciedlać rzeczywiste działania przedsiębiorstwa. Greenwashing, czyli fałszywe działania lub twierdzenia dotyczące realizacji wytycznych zrównoważonego rozwoju, mogą tylko zaszkodzić reputacji firmy. 

Nie wiesz jak przygotować strategię ESG w Twojej firmie? Pomożemy w opracowaniu zrównoważonej strategii ESG, dostosowanej do jej unikalnych potrzeb i wartości. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli razem podjąć kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju i wzrostu Twojego przedsiębiorstwa.