27 listopada 2023

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w marketingu

Sztuczna inteligencja (AI - Artificial Intelligence) to obecnie najważniejszy element rewolucji cyfrowej. Dzięki zdolnościom maszynowego uczenia się, przetwarzaniu języka naturalnego i analizie danych zyskuje coraz większą popularność w wielu dziedzinach. Już dziś, korzystając z wyszukiwarki Google, doświadczamy jednego z najbardziej zauważalnych zastosowań sztucznej inteligencji - personalizacji wyników wyszukiwania. Jaką rolę AI może odegrać w marketingu oraz w których obszarach skutecznie może wesprzeć pracę tego działu?


Sztuczna inteligencja to obszar informatyki, który zajmuje się tworzeniem programów komputerowych zdolnych do wykonywania zadań, które wymagają ludzkiej inteligencji. Narzędzia oparte o AI mogą poprawiać swoje działanie na podstawie zebranych doświadczeń, co prowadzi do ciągłego doskonalenia ich funkcji. Nigdy wcześniej narzędzie nie było w stanie samo się rozwijać, a AI robi to w niesamowitym tempie. Co ciekawe, dzięki sztucznej inteligencji zyskaliśmy możliwość wykonywania m.in. zadań, na których się nie znamy, na przykład analizy dużych zbiorów danych czy programowania. Nic dziwnego, że AI staje się niezwykle cennym narzędziem w różnych branżach, takich jak medycyna (diagnostyka medyczna oparta na obrazach), finanse (analiza ryzyka kredytowego), produkcja i logistyka (optymalizacja łańcucha dostaw), branża energetyczna (prognozowanie zużycia energii), przemysł motoryzacyjny (autonomiczne auta). A jakie zastosowanie sztuczna inteligencja może mieć w marketingu? Czy możemy na niej polegać i czy wkrótce sztuczna inteligencja stanie się nieodłącznym narzędziem pracy marketera?

Możliwe wykorzystania w marketingu

W dziedzinie marketingu, sztuczna inteligencja (AI) może stanowić wszechstronne wsparcie, obejmujące zarówno komunikację z klientem, generowanie treści i obrazów, jak i analizę grup docelowych. Narzędzia AI, takie jak ChatGPT i DALLE-3, są obecnie używane do efektywnego tworzenia materiałów reklamowych, a wbudowane mechanizmy AI w najnowszych silnikach kampanii Google Ads oraz Meta umożliwiają precyzyjne dostosowywanie kampanii do grup docelowych. Ponadto, AI może automatycznie generować głos lektora do treści wideo, a nawet samo video. To tylko kilka przykładów zastosowań, które już dziś sprawiają, że AI staje się wartościowym narzędziem dla osób zajmujacych się marketingiem.

Omówimy teraz najważniejsze z obszarów, gdzie już dziś możesz skutecznie korzystać z dobrodziejstwa AI.

1. Komunikacja z Klientem

Dzięki sztucznej inteligencji (AI) komunikacja z klientem nabiera nowego wymiaru. Zaawansowane systemy przetwarzania języka naturalnego w chatbotach, które możemy zainstalować na naszej stronie internetowej czy w aplikacji, potrafią zrozumieć zapytania klientów i udzielać szybkich oraz precyzyjnych odpowiedzi. To znacznie poprawia efektywność obsługi klienta. AI wspomaga również copywriting. Analizując dane klientów, umożliwia generowanie spersonalizowanych ofert. Przykładowo, chatboty oparte na AI szybko i zgodnie z marką tworzą treści reklamowe czy opisy produktów. Regularne korzystanie z AI sprawia, że nasza komunikacja staje się bardziej ukierunkowana i spójna, zwiększając skuteczność działań marketingowych.

Mimo roli AI, istotny pozostaje ludzki element, szczególnie w obszarze sytuacji wyjątkowych i budowania głębszych relacji z klientami. Ostatecznie, efektywna komunikacja z klientem opiera się na równowadze pomiędzy technologią, a ludzką wiedzą.

2. Generowanie treści

AI to potężne narzędzie, wspierające kreatywność w marketingu. Algorytmy oparte na maszynowym uczeniu się potrafią analizować ogromne ilości danych, dostosowując treści do preferencji klientów i stylu grupy docelowej. Precyzja w doborze słów oraz zdolność do adaptacji do tonów komunikacyjnych sprawiają, że AI może dostarczać treści o jakości porównywalnej do doświadczonego copywritera. Proces generowania treści przy użyciu AI jest niezwykle szybki, a powstające treści są oryginalne, o ile dostarczymy odpowiedni wsad lub skonkretyzujemy kierunki działania narzędzia. Dodatkowo, AI może dostarczać informacje na temat zmieniających się trendów czy wydarzeń branżowych. Przykładami popularnych narzędzi do tworzenia unikalnych treści są ChatGPT i writesonic.com.

Warto podkreślić, że mimo potencjału generowania treści przez AI, ludzki wkład w procesie tworzenia i redagowania pozostaje niezbędny. Kreatywność, zrozumienie subtelności języka, oraz zdolność do przekazania emocji w tekście są obszarami, które nadal są domeną ludzkiego intelektu. Ostatecznie, synergia zdolności twórczych ludzi i efektywności generowania treści przez sztuczną inteligencję może przynieść najbardziej satysfakcjonujące rezultaty w dziedzinie marketingu treściowego. Generator treści nie zastąpi copywritera, ale znacząco przyspiesza jego pracę.

3. Generowanie obrazów

Generowanie grafik przez sztuczną inteligencję to technologia, która umożliwia tworzenie obrazów po wprowadzeniu fraz opisujących efekt jaki chcemy otrzymać. Przykładem takiego narzędzia jest bardzo popularne w ostatnim czasie DALLE-3. AI potrafi generować abstrakcyjne czy realistyczne obrazy, ilustracje, wizualizacje. To narzędzie otwiera drzwi do nowych form kreatywności, pozwalając eksperymentować z designem.

Nie można także nie wspomnieć przy tej okazji o generowaniu materiałów wideo. Takie narzędzia jak Runway oraz Stable Diffusion pozwalają nie tylko generować materiały wideo, ale też dostosowywać i edytować je bez znajomości zaawansowanych systemów edycji wideo. Na moment napisania artykułu AI jest w stanie generować proste wideo, ale widzimy, jak codziennie rozwija się ten obszar. Jesteśmy pewni, że w krótce narzędzia do tworzenia wideo będą w stanie tworzyć krótkie materiały reklamowe i prezentację nie wymagając więcej, niż dobrego briefu o produkcie.

Mimo, że jest to niewątpliwie jedno z najbardziej rewolucyjnych zastosowań AI, na dziś w naszej ocenie generator grafik nie zastąpi jednak studia brandingowego, doświadczonych videomakerów czy artystów.

4. Kampanie reklamowe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja (AI) odgrywa kluczową rolę w doskonaleniu kampanii reklamowych, umożliwiając precyzyjne identyfikowanie wzorców i trendów. Działania w tym obszarze są wspomagane przez zaawansowane algorytmy, które analizują dane z kampanii marketingowych. Te narzędzia pozwalają na optymalizację kanałów promocji, sugerowanie optymalnych czasów publikacji reklam oraz personalizację treści. Efekt? Zwiększone zaangażowanie i skuteczność komunikatów marketingowych. Przy wykorzystaniu danych historycznych AI umożliwia precyzyjne prognozowanie wyników kampanii, co wspiera efektywne planowanie i alokację zasobów. Dodatkowo, analiza sentymentu w mediach społecznościowych pozwala szybko reagować na zmiany opinii publicznej.

W obszarze kampanii reklamowych giganci, tak jak Google, stale wprowadzają innowacje oparte na sztucznej inteligencji. Przykładowo, kampania PMax to inteligentny projekt, gdzie AI, opierając się na sygnałach odbiorców, dociera do potencjalnych klientów w całym ekosystemie Google. Narzędzie Smart Bidding, popularne wśród marketerów, wykorzystuje algorytmy AI do optymalizacji licytacji w czasie rzeczywistym, eliminując konieczność ręcznego ustawiania kwoty na kliknięcie. Meta Ads także wykorzystuje moc AI, szczególnie narzędzie Lookalike, umożliwiające skuteczne targetowanie reklam na osoby o podobnych wzorcach zachowań do określonej grupy odbiorców.

Meta ads też wykorzystuje moc AI w swoich systemach reklamowych. Nie można nie wspomnieć o bardzo popularnym narzędziu - audytoria Lookalike. Ta funkcja oparta na sztucznej inteligencji pozwala skutecznie targetować reklamy osobom, które podobnie się zachowują do konkretnej grupy odbiorców, bądź to klienci którzy zrobili zakupy, lub osoby które obejrzały filmik/rolkę.
Dynamiczna optymalizacja kampanii reklamowych przez algorytmy uczące się zapewnia efektywność i maksymalizację zwrotów z inwestycji. Nie zapominajmy jednak, że to nie samo AI, a połączenie zdolności ludzkich i potencjału AI umożliwia innowacyjne podejście do marketingu, tworzenie skuteczniejszych strategii reklamowych i lepsze zaadresowanie potrzeb klientów.

Czy AI zastąpi pracowników marketingu?

Sztuczna inteligencja może zautomatyzować wiele procesów w marketingu, nie zastąpi jednak pracowników. Istnieje wiele aspektów działań marketingowych, które wymagają ludzkiego wkładu, zwłaszcza w zakresie miękkich kompetencji. Kreatywność, empatia, zdolność do rozumienia subtelności kulturowych - to wszystko są obszary, w których ludzka inteligencja pozostaje niezastąpiona. W związku z tym, przyszłość marketingu z udziałem AI zakłada bardziej synergiczną współpracę niż pełne zastępowanie ludzkiej pracy. Podobnie było kiedy na rynek wszedł Photoshop. Choć początkowo uważany za narzędzie zastępujące pracę grafików, okazał się rewolucyjnym wsparciem, podnosząc ich umiejętności do nowych, zaawansowanych poziomów i przyczyniając się do dynamicznego rozwoju dziedziny grafiki.

Zagrożenia

AI, mimo znacznych postępów, nie jest jeszcze idealna. Przede wszystkim, brak głębokiego zrozumienia kontekstu i intuicji oznacza, że AI może generować treści pozbawione subtelności ludzkiego myślenia czy przeciwnie - inteligentnego sarkazmu. Dodatkowo, istnieje ryzyko, że algorytmy AI będą reprodukować uprzedzenia obecne w społeczeństwie, co podważa obiektywność generowanych treści. Ograniczenia maszynowego uczenia się widoczne są także w przypadku, gdy modele opierają swoje decyzje na jednostronnych danych treningowych, co prowadzi do błędnych wniosków. Wreszcie, brak klarownych ram prawnych dotyczących odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez AI stawia pytania dotyczące etyki i regulacji w tej dziedzinie. Dążenie do doskonałości w obszarze AI wymaga więc nie tylko rozwiązania technicznych problemów, dotyczących zakresu monitorowania i zarządzania danymi treningowymi, ale również opracowania skutecznych standardów etycznych i prawnych. Dlatego, jako marketerzy, kluczowe jest mądre i odpowiedzialne korzystanie z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Przyszłość AI w marketingu

W miarę postępu technologicznego AI, możemy spodziewać się, że narzędzia te staną się nie tylko efektywniejsze, ale także bardziej zintegrowane, umożliwiając marketingowcom jeszcze bardziej efektywną pracę nad promocją brandu i precyzyjne dostosowywanie strategii do indywidualnych potrzeb i oczekiwań konsumentów. AI dostarczy bardziej spersonalizowane treści, uwzględniając preferencje zakupowe, a także kontekst życiowy i emocjonalny konsumenta. Dzięki temu, że algorytmy mogą analizować ogromne ilości informacji i uczyć się, prognozowane jest, że AI będzie coraz bardziej zaawansowanym narzędziem do rozpoznawania wzorców i analizy trendów zmian na rynku. Ponadto, rozwój technologii przetwarzania języka naturalnego przyniesie możliwość zaawansowanej komunikacji z klientami poprzez interakcje oparte na mowie.

Podsumowując, sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w transformacji współczesnego marketingu. Niemniej jednak, znaczenie ludzkiego wkładu w proces marketingowy pozostaje niepodważalny, podkreślając konieczność harmonijnej współpracy między technologią a kreatywnością. To współdziałanie jest kluczem do osiągnięcia optymalnych rezultatów w dynamicznym środowisku cyfrowym.

Rekomendowane narzędzia do wykorzystania w marketingu korzystające z AI:

28 lipca 2023

Jak prawidłowo ustawić CPA w kampaniach Google Ads

CPA (ang. Cost Per Action) to jeden z kluczowych wskaźników do ustawienia w kampanii Google Ads. Koszt za akcję (inaczej koszt za konwersję) jest to średni koszt za wykonanie określonego działania, takiego jak zakup produktu, wypełnienie formularza itp.

Jeżeli już masz prawidłowo skonfigurowane konwersje na koncie, korzystasz ze strategii ustalania stawek maksymalizuj liczbę konwersji” i chcesz przejść na "docelowy CPA", ten artykuł będzie dla Ciebie przydatny.

Jeżeli nie wiesz, jak ustawić ważne dla firmy konwersje, napisz do nas. Pomożemy Ci skonfigurować konwersje na Twojej stronie, aby kampanie w Google Ads działały skutecznie w oparciu o cele marketingowe i dobre CPA. 

CPA i cele kampanii

Przede wszystkim musimy jasno określić cele kampanii. W zależności od branży, mogą to być np. wysłanie formularza, zakup, kontakt telefoniczny, instalacja aplikacji lub subskrypcja.

Warto pamiętać, że w jednej kampanii muszą być cele o podobnej wartości. W branży usługowej, celami o podobnych wartościach mogą być np. umówienie się na spotkanie, prośba o kontakt mailowy, wysłanie formularza czy też zapytanie o ofertę (oczywiście będą się one różnić w zależności od branży, wielkości firmy lub procesu sprzedaży). Niestety często można spotkać się z sytuacją, gdy w ramach jednej kampanii ustawione są cele, np. „kontakt telefoniczny” i „wejście na stronę”. W takich przypadkach nie możemy określić takiego samego kosztu za konwersje, ponieważ te cele mają różne wartości dla biznesu. 

Po ustawieniu celu kampanii należy obliczyć wartość konwersji. Opierając się na danych historycznych możemy przeanalizować, jaki zysk przynosi nam konkretna konwersja. Łatwo to zrobić w przypadku zakupów online, ponieważ konwersja „zakup” ma konkretną wartość. Ale jak wyznaczyć wartość przy dodaniu produktu do koszyka, pobraniu e-booka czy też rezerwacji konsultacji online? Musimy sprawdzić, ile z tych konwersji przekłada się na główny cel biznesowy.

Przykład z branży usług

A teraz konkretnie. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy firmą świadczącą usługę sprzątania mieszkań. Z reklamy, na którą wydajemy 1000 zł miesięcznie, zadzwoni do nas średnio 100 osób. Koszt takiej konwersji (CPA) wynosi zatem 10 zł. Proste? Tak, ale co w przypadku, gdy mamy dużą konkurencję, inne firmy mają droższe usługi i mogą wydać 20 zł za jeden kontakt telefoniczny? To my ustalamy 30 zł? Niekoniecznie.

Wiemy, że z tych 100 osób średnio umowę podpisuje tylko 20. Średnia wartość podpisanej umowy to 200 zł, przy tym marża wynosi 50%. Po obliczeniu wiemy, że jak wydamy 10 zł za jeden kontakt telefoniczny, otrzymamy zwrot z inwestycji w reklamę wysokości 1000 zł.

W przypadku, gdy jeden kontakt telefoniczny kosztowałby nas 20 zł przy takim budżecie na reklamę, okazałoby się, że nie otrzymujemy żadnego zysku z prowadzenia kampanii. Zadzwoniłoby do nas 50 osób, z nich średnio podpisze umowę 20%, a zwrot z reklamy wynosiłby 0 zł. 

W takim przypadku możemy podwyższać budżet, aby mieć przewagę nad konkurencją albo trzeba zastanowić się, jak możesz obniżyć CPA w swojej firmie. 

Jak obniżyć stawki CPA omówimy w następnym artykule. 

Warto zapamiętać, że CPA to kwota, którą jesteśmy w stanie zapłacić za jedną konkretną konwersję. Im bardziej wartościowa jest dla nas ta konwersja, tym większy może być koszt. 

Budżet reklamowyCPAUstalona konwersja (połączenia)Podpisane umowyWartość umowyMarżaROI
=(podpisane umowy*wartość umowy/marża)-budżet reklamowy
1000 zł10 zł10020200 zł50%1000 zł
1000 zł20 zł5010200 zł50%0 zł

Budżet a CPA 

Po analizie procesu sprzedaży w firmie i ustawieniu konkretnych wartości CPA dla każdej konwersji, musimy określić budżet dla kampanii reklamowej. I tu mamy dowolność w podjęciu decyzji, z jedyną rekomendacją – budżet dzienny musi być co najmniej 2x większy niż wartość CPA. 

Podsumowanie

Ustawienie docelowego CPA nie powinno być trudne. Tak czy inaczej, my tylko dajemy wskazówki i informacje systemowi Google Ads, jakich wyników się spodziewamy. Wiele czynników takich jak branża, konkurencja czy sezonowość mogą wpływać na koszt pozyskiwania nowego klienta. Należy regularnie testować i optymalizować kampanie pod kątem kosztu konwersji, ponieważ czynniki zewnętrzne (np. inflacja, konkurencja) lub wewnętrzne (np. koszt usług i marża) stale zmieniają się. 

Jeśli zastanawiasz się nad zleceniem pracy przy kampaniach Google Ads, możesz wybrać jeden z trzech pakietów tutaj.